Dilemmaspel: Seksuele intimidatie & machtsmisbruik

Dilemmaspel - Aanspreken

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren. De ervaring van het slachtoffer is de maatstaf voor wat wel en wat geen seksuele intimidatie is: wat voor de één nog kan, wordt door de ander als onprettig of zelfs ontoelaatbaar ervaren. Deze vorm van intimidatie kan variëren van seksueel getinte grapjes en opmerkingen tot handtastelijkheden, seksueel getinte e-mails en seksueel geweld.’

Macht is het vermogen om anderen te sturen in hun gedrag. Als medewerker in het zwembad heb jij vaak een machtspositie, jij bepaalt wat er in het zwembad toelaatbaar gedrag is en wat niet. Dit is dan niet gekoppeld aan jou als persoon maar aan jouw rol in een bepaalde situatie. Van deze positie maken mensen in sommige gevallen misbruik, bijvoorbeeld om het gedrag van anderen zo te sturen dat het voor hen goed uitpakt.

In het thema (Seksuele) intimidatie & machtsmisbruik sta je stil bij jouw rol in bepaalde situaties. Bespreek met elkaar hoe je overkomt en wat voor iemand als (seksueel) intimiderend kan worden ervaren. Wees daarnaast bedacht welke invloed je op een bezoeker kan hebben, maar nog belangrijker: dat je jouw positie niet misbruikt.

Dilemma: Aandacht van bezoekers

Tijdens werk merk je dat je extra aandacht krijgt van een aantal dames of heren. Ze blijven een beetje in de buurt hangen, giechelen en zoeken continue oogcontact.

Hoe ga jij hiermee om?

Video

Audio

Dilemma: Aandacht voor collega

Je merkt dat een groepje jongens om je collega heen zwermt en het gesprek wil aangaan. Ze hebben overduidelijk interesse en willen iets van hem/haar.

Hoe zou jij hier op reageren wanneer je dit bij een collega ziet gebeuren?

Dilemma: Stagiair

Er loopt een stagiair mee in het team. Je merkt dat een collega deze stagiair altijd de minder leuke klusjes geeft. Wanneer jij de collega hiernaar vraagt reageert deze met: ‘Ah joh, daar is een stagiair toch voor?’

Wat vind jij van deze situatie en hoe zou je reageren?

Benieuwd naar andere thema’s?

Discriminatie