Protocol Vrolijk en Veilig

Het protocol Vrolijk en Veilig uit 2010 is vanuit de werkgroep sociale veiligheid zwembranche in samenwerking met de gezamenlijke zwembaden Zuid Holland Zuid in 2021 onder de loep genomen en geactualiseerd. De eerste stappen in het uitrollen van dit document bij een aantal veiligheidsregio’s zijn gezet. We roepen alle zwembaden op dit protocol (opnieuw) te implementeren in de bedrijfsvoering.

Neem bij vragen over dit protocol contact op met:

WiZZ – Henrica Bergsma – info@wzz.nl
VSG – Herman Rijsdijk – h.rijsdijk@sportengemeenten.nl

Werkgroep sociale veiligheid zwembranche