Dilemmaspel Zwembranche

In 2021 is de Gedragscode Zwembranche herzien. Deze gedragscode dient twee doelen:

  • Bescherming van bezoekers
  • Bescherming van zwembadmedewerkers

Een gedragscode is geen papieren tijger, maar krijgt grote waarde als deze zichtbaar is in het dagelijks handelen van zwembadpersoneel en hun leidinggevenden. Werkgevers en werknemers zijn dragers van sociale veiligheid voor zwembadgasten, zwemleerlingen en hun ouders en niet in de laatste plaats voor henzelf.

Om stil te staan bij sociale veiligheid in het werk en om eigen handelen te toetsen aan de gedragscode voor de zwembranche, is in 2014 een dilemmaspel ontwikkeld. Aan de hand van losse kaarten met diverse thema’s kunnen werknemers en werkgevers in gesprek treden om een dilemma te bespreken en de afspraken die daaruit voortkomen, vast te leggen.

Zo werkt de Gedragscode Zwembranche door in de praktijk van alledag en worden professionaliteit en sociale veiligheid aangescherpt.

Op dit moment zijn we het Dilemmaspel Zwembranche aan het herzien. Het spel is daarna via deze website te bestellen.

Benieuwd naar het Dilemmaspel Zwembranche? Laat hier je gegevens achter

Werkgroep sociale veiligheid zwembranche