Dilemmaspel: Uitleg

De sociale veiligheid in het zwembad is een belangrijk onderwerp. Hoe ga jij bijvoorbeeld om met mogelijke beschuldigingen van ouders ten aanzien van aanrakingen tijdens de zwemles? En hoe spreek je iemand tijdens het vrij zwemmen aan op zijn gedrag zonder dat deze persoon dit verkeerd opvat of hier lastig op reageert.

Met het Dilemmaspel ga je, aan de hand van diverse thema’s, met elkaar in gesprek en sta je stil bij de sociale veiligheid in jouw accommodatie: voor bezoekers maar ook voor collega’s onderling.

Speluitleg

Wat heb je nodig om het Dilemmaspel te spelen?

  • De 7 themakaarten
  • Een computer/laptop met geluid (eventueel met beamer of bijvoorbeeld een digibord) of
  • Smartphones/tablets waarop de medewerkers allemaal zelf de QR-code kunnen scannen.

Hoe werkt het Dilemmaspel?

Op iedere themakaart staat een dilemma én een QR-code. Door het scannen van de QR-code vind je nog meer dilemma’s over het betreffende thema. Je kunt een dilemma (voor)lezen, laten beluisteren óf tonen op een groot scherm (tip: scan eerst de QR-code op een telefoon en neem de link over op groot scherm). Ga met elkaar in gesprek of iemand dit al eens heeft meegemaakt, hoe iedereen hier op zou reageren en of er al afspraken zijn om hier mee om te gaan.

Hoe geef je structureel aandacht aan het Dilemmaspel?

Tijdens ieder werkoverleg kunnen er één of meerdere thema’s of dilemma’s worden besproken. Hier kunnen werkafspraken over worden gemaakt of aangescherpt. Soms wordt de situatie misschien niet als een dilemma ervaren, máár is het wel goed om hier als team bij stil te staan.

Het Dilemmaspel is ontwikkeld om de Gedragscode Zwembranche in te praktijk te kunnen toepassen.

Deze gedragscode dient twee doelen:

  1. Bescherming van bezoekers.
  2. Bescherming van zwembadmedewerkers tegen valse beschuldigingen van ongeoorloofd gedrag.

Thema’s

Heb je het dilemma op de themakaart besproken? Kijk dan of er binnen het thema nog meer dilemma’s zijn waar je als team werkafspraken over kunt maken.

Discriminatie

Seksuele intimidatie & machtsmisbruik

Veiligheid & privacy
Aanspreken
Agressie & geweld

Disclaimer:

De video’s en audiofragmenten van medewerkers op de website geven een momentopname weer van een bepaalde situatie. Er is geen goed of fout, iedereen heeft zijn eigen beleving en reageert anders op een situatie. Dit zijn echte zwembadmedewerkers.

Werkgroep sociale veiligheid zwembranche