Privacyverklaring

De website www.gedragscodezwembranche.nl wordt u ter beschikking gesteld door het Sociaal Fonds Zwembaden en Zwemscholen (SFZZ). SFZZ garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. De samenwerkingspartners hebben als doel dat ongewenst gedrag binnen de zwembranche wordt voorkomen en bestreden. Onderdeel hiervan is deze website. Partijen betrokken bij deze website verwerken betrokken persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Binnenkort treft u hier een verkort privacybeleid, waarin staat hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Heeft u in de tussentijd vragen, neemt u gerust contact met ons op.

Het Sociaal Fonds Zwembaden en Zwemscholen
communicatie@sfzz.nl
013-594 42 92