Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de ernst van de ontzegging. De veiligheidsregio kan dan in kaart brengen of het een veelvoorkomende zaak is en dit in overleg met de andere veiligheidsregio’s laten meewegen in de uitvoer van sancties.