Zoals aangevuld in het protocol zijn hier voorwaarden aan verbonden, je mag intern vrijwel alles delen, maar extern is toestemming nodig van politie/ veiligheidsregio. In een verder stadium zelfs toestemming van justitie.