Dilemmaspel: Aanspreken

Je houdt toezicht bij het buitenbad en een groepje bezoekers beïnvloed duidelijk het zwemplezier van andere bezoekers. Bezoekers beginnen te klagen. Aanspreken kan de boel laten escaleren, maar het is wel nodig.

Hoe doe je dat en welke stappen neem je?

Werkgroep sociale veiligheid zwembranche